Dragsholms slott

Svenskarna under ledning av Karl X Gustav gick hårt åt på slottet under 1600-talet när det var belägrat. Som ett avsked sprängde det slottet i luften så att det blev en ruin. I slutet av årthundradet påbörjades en renovering av slottet och det är den som vi ser idag.

Ett rikigt spännande slott återfinns på Själland, nämligen Dragsholms slott.
ndsk
Det är ett av Danmarks äldsta slott och började byggas någon gång under 1200-talet.

Vad som är spännande med slottet är dess historia och spöken. Vad vore ett slott utan ett spöke?

Dragsholms slott har en egen sorglig historia om adelsdamen Celestine Mariann de Bayonne. En flicka som gick sina egna vägar och blev med barn med en stallpojke. Hennes far blev rasande och lät mura in henne i väggen. Folket i slottet kunde höra hennes skrik innan hon dog, och även långt senare. Skriken sägs aldrig ha tystnat.

För att göra historin om Celestine Mariann de Bayonne ännu mer spännande så hittades hennes kvarlevor i början på 1900-talet vid en renovering av slottets äldre delar. Det var en igenmurad nisch från 1500-talet där skelettet hittades.

Idag är slottet både ett museum och hotell. Kvarlevorna av den unga adelsfröken finns att beskåda men hon sägs spöka fortfarande.