Skarhults slott

ska
Sten Rosensparre lät i mitten på 1500-talet uppför Skarhults slott på en plats där det redan tidigare fanns ett gammalt slott.
Skarhults slott ligger i Eslöv och har en spännande historia där flera välkända ätter har bott. Det har även varit ett kungligt slott men idag ägs slottet av Von Scwerin. Det ordnas guidade turer på detta vackra renässans slott och passa på nu för det pågår nämligen en fantastisk utställning som heter ”Den dolda kvinnomakten”. Under visningen får du möta 15 slottsfruar genom olika eror på slottet.

Leave a reply