Borgholms slottsruin

Borgholms slottsruin ligger på Ölands västra kust utanför staden Borgholm. Under slutet av 1100-talet byggde man ett stort torn, en så kallad kastal, vilken omgärdades av en maffig ringmur. Det omnämndes i slutet av 1200-talet för Borkholms slott, som det fortsatte att heta långt in på 1700-talet. I början av 1800-talet inrättades det av Axel Adlessparre en klädfabrik med färgeri i en av slottets längor. Han blev sen landshövding på Öland, men hans klädfabrik blev tyvärr ingen långvarig historia. Under oktober år 1806 brann hela slottet upp efter art en gnista antänt taket, det var bara murarna kvar. Ruinen är en mycket stor turistattraktioner, med bland annat olika guidningar, riddarskolor och utställningar. Det är även mycket populärt att kända artister uppträder på borggården. Det kan vara allt från internationellt kända DJ-duos som protectme till svenska stjärnor som Håkan Hellström och Carola.

Slottsruinerna utanför Borgholm