Förvalta ett slott

Det är inte bara kungar och drottningar som bor på slott, ja idag behöver du inte ens vara adlig. Däremot krävs det mycket pengar. Ett slott är inte bara en byggnad utan ett kulturarv och dessutom brukar det ingå ganska många arealer mark och skog.Det finns många privatägda slott som har en spännande historia. Vissa av dessa har varit i kunglig ägo men trots allt så är det vanligast att slott ärvs och har varit i släkten flera generationer. I dag har adeln inga privilegium kvar så det gäller att sköta om den ärvda förmögenheten. Dessutom har de så kallade bankparadisen öppnat upp sin sekretess för olika länders skatteverk, även Sverige. Allt fler plockar därför hem sina förmögenheter och skatteplanerar i Sverige i stället. Det är lagligt att skatteplanera och att göra det bästa för att framtida generationer ska kunna förvalta slottet. Söderberg & partners hjälper till med allt från skatter till placeringar och försäkringar när det gäller förmögenheter och besparingar. Tack vare att folk bor på slotten så förfaller de inte och blir en slottsruin utan istället blir de ett levande kultursarv.

Ett av de vackraste privatägda slotten enligt mig är Ekenäs sott från mitten av 1600-talet. Här är slottsherren öppnat portarna och bjudit in allmänheten. Det ordnas både marknader, riddarspel och spökvandringar. En modern slottsherre som ser till slottets bästa. För allmänheten har ett stort intresse av slott med en lång historia som gärna inkluderar några spöken. Ekenäs slott ligger i Östergötland utanför Linköping.
ekenasslott