Hesselby Slott

Hesselby Slott byggdes i mitten av 1600-talet, riksrådet Karl Bonde gav uppdraget att bygga slottet hovarkitekten Simon de la Vallée att rita en slottsbyggnad med 18 rum samt 2 flygelbyggnader. Slottet byggdes från början med 3 våningar men 1721 ödelades övervåningen av en stor brand, kyrkrummet och biblioteket totalförstördes i branden. Slottet renoverades men blev det kostsade för mycket att återställa övervåningen till sin ursprungliga överdådighet. I början av 1700-talet anlades en praktfull barockträdgård som är helt unik.

Hesselby slott i Vällingby

Hesselby Slott ägs idag av Svensk inredning, fram till 1931 bodde släkten Bonde i slottet då det köptes av Stockholms stad, slottet renoverades och barockträdgården återställdes i början av 1960-talet. Från 1963 hade stiftelsen Stiftelsen Hässelby – de nordiska huvudstädernas centrum för kulturutbyte sitt säte på Hesselby slott tills den lades ner år 2001. I december 2001 övertog Svensk inredning slottet och

Svensk Inredning övertog Hesselby Slott i december 2010 och renoveringsarbetet pågår för att återställa slottet till sitt ursprungliga skick.