Karlbergs slott

Karlbergs slott är ett unikt slott. Det är unikt på det sättet att Gustav III gjorde om lustslottet till en militärakademie 1792. Det är det fortfarande och därmed världens äldsta militärakademiebyggnad som är i bruk.

Karlbergs slott i slutet på 1600-talet

Karlbergs slott i slutet på 1600-talet


Slottet har en spännande historia som tar sin början med ett stenhus som byggdes på 1630 av Gustav II Adolfs halvbror. Fast det är inte innan Magnus Gabriel De la Gardie köper “huset” som det blir ett slott. Magnus Gabriel De la Gardie ägde inte Karlbergs slott i många år men det är han som satt sin prägel på slottet. På grund av ekonomiska problem tar kronan över slottet.

Kungafamiljen vistas ofta på Karlsbergs slott, särskilt under den varmare delan av året. Karl XII växte till stor del upp på detta slott. Så fortsatte det att vara i den kungliga familjen tills det att Gustav III gjorde det till en akademie och i samband med det tillkom även de långa flyglarna (1795).
dhjdddd