Vad är ett slott?

Slott är ofta fascinerande och vackra byggnader

Förr byggdes borgar som försvarsverk, men när de spelat ut sin roll byggdes i stället slott, oftast av kungar eller furstar. Efter medeltiden blev slotten ett centrum för makt. Man kan också använda beteckningen slott om de mer ståndsmässiga byggnader som högadliga och andra “viktiga” personer kom att bygga.

Förutom att fungera som bostad för kungligheter och annat adligt folk byggdes också jaktslott och lustslott, mest för nöjes skull. Slott fungerade också, och gör det till viss del fortfarande, som säte för landshövdingar, som t.ex. slotten i Uppsala och Linköping.